TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2016-2017 6th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Jun-hao Chang35
1.Bo-kai Chiu35
3.Hsin-wei Cheng33
3.Hsien-chen Chiu33
3.Chia-yu Lin33
3.Wei-je Lin33
3.Yu-tinh Lin33
3.Jyun-lun Shih33
3.Hong-jun Xu33
10.Liang-ying Chen32
10.Yu-han Chen32
10.Yun-kai Chen32
10.Wei-ting Lan32
10.Bo-yi Mao32
10.Yu-ju Pang32
10.Zhe-yuan Yu32
10.Jheng-yun Yue32
18.Tze-yu Chen31
18.Kai-yun Cheng31
18.Jia-you He31
18.Kai-tung Hsu31
18.Wei-hua Huang31
18.Chieh-yu Kan31
18.Po-kai Liao31
18.Chia-hung Lin31
18.Chung-qiao Ling31
18.Yan-cheng Pan31
18.Hong-sheng Wang31
18.Shr-you Wang31
18.Yu-ting Yen31
18.Tsai-jui Yu31
32.Chen-yu Chang30
32.Yan-cheng Chen30
32.Ping-hsiu Chiang30
32.Cheng-yi Fan30
32.Shao-lan Hong30
32.Chi-hsiang Hsu30
32.Yun-cheng Kuo30
32.Yi-chen Lin30
32.Wei-cen Liou30
32.Ya-jay Liu30
32.Yun-jie Luo30
32.Ting-hao Ni30
32.Wei-hong Pan30
32.Fan-li Yang30
32.Hsin-hung Yang30
32.Kai-yuan Zheng30
48.Wei-chung Chang29
48.Bo-an Chen29
48.Guan-zhi Chen29
48.Ruei Chen29
48.Chen-yi Chien29
48.Jia-chen Cho29
48.Te-yi Chou29
48.Huang-ying Chuan29
48.Liao-chin Hsiang29
48.Tzu-chieh Hsu29
48.Yi-wen Hsu29
48.Han-hsing Huang29
48.Chin-feng Hung29
48.Li-tung Li29
48.Chia-lien Lin29
48.Wei-an Pan29
48.Cai-ling Tong29
48.Ting-hao Yang29
48.Mu-han Yeh29
67.Jian-yu Chen28
67.Pei-rong Chen28
67.Wei-lin Chen28
67.Han Cheng28
67.Qian-yu Cheng28
67.Chang-chun Chia28
67.Shao-tian Hsieh28
67.Wei-ting Hsu28
67.Yu-ci Hsu28
67.Pin-yuan Huang28
67.Yi-san Huang28
67.Po-chun Hung28
67.Wei-jhih Hung28
67.Tzu-chun Lin28
67.Chia-chien Liu28
67.Hsing-cheng Liu28
67.Yu-tsem Liu28
67.Yu-hsin Shaw28
67.Tzu-ching Su28
67.Yu-chi Su28
67.Tsin-yuan Tsai28
67.Chong-you Wu28
67.Sin-hong Yu28

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2017 by Mathematics Leagues, Inc.