TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2015-2016 6th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.CHIH-KAI LIAO35
2.JIN-YU GUO34
2.BING-CHI HUANG34
2.YU-YING LIN34
2.CHUN-LUN SHIH34
6.GE-FEI CHEN33
6.PO-WEI CHEN33
6.Kai-tung Hsu33
6.CHENG-YI TSENG33
6.BO-JUN WANG33
6.DIAN-HENG WU33
6.Hong-jun Xu33
6.Zhe-yuan Yu33
14.FANG-HSUAN CHEN32
14.MU-YI CHEN32
14.HUEI-TSZ LI32
14.KUAN-I LI32
14.CHEN-HSIANG LIAO32
14.PENG-HSUAN LIN32
14.SHIH-KAI LIN32
14.AN-LUN LIU32
14.JING-HSIANG TSENG32
14.LI-LUN TSENG32
14.TING-WEI TSENG32
14.WEI-ZHI YANG32
14.CHIH-YING YEH32
14.Mu-han Yeh32
28.HSUAN-HSI CHEN31
28.KUAN-CHU CHEN31
28.YU-SHEN CHEN31
28.YI-CHING CHOU31
28.TATE HUANG31
28.YU-HUA HUANG31
28.YUNG-HSUAN HUANG31
28.YI-CHEN KUANG31
28.JUI-CHI KUO31
28.CHIN-WEN LEE31
28.JI-HONG LIN31
28.PO-YEN LIN31
28.SHIH-YU LIN31
28.PEI-HONG LU31
28.TING-YOU WANG31

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2016 by Mathematics Leagues, Inc.