TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2012-2013 6th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Yuan Cao35
1.Tso-Chi Chang35
1.Xiu-Yi Chao35
1.Yi Chen35
1.Yung-Hsuan Chen35
1.Fang-Yin Cheng35
1.Tien-Sheng Cheng35
1.Chu-Jen Chiang35
1.Fang-I Chou35
1.Nan Duan35
1.Yi-Yang Fan(樊)35
1.Yi-Yin Gu35
1.Yu-Chen Guo35
1.Chun-An Hsieh35
1.Yi-Hsuan Hsieh35
1.Sheng-Chieh Hsu35
1.Tsung-Che Hsu35
1.Yen-Chen Hsu35
1.Hsiang Yuan Hu35
1.Chung-Han Hung35
1.Shau-Heng Hung35
1.Yu-Ji Jheng35
1.Han-Jun Jiang35
1.Chun-Mao Lai35
1.Zhou-Zi Li35
1.Hung-Yu Lin35
1.Wei-Yu Lin35
1.Yi-Fan Lin35
1.Po-Hsien Liu35
1.Xiao-Yi Lu35
1.Yi-Lin Ni35
1.Yu-Chun Pan35
1.Kai-Cheng Shao35
1.Shiang-Yu Shiu35
1.Chien-Hsuan Tang35
1.Tung-Han Tsai35
1.Chi-Chung Wang35
1.Kai-Wen Wang35
1.Wei-En Wang35
1.Yu-Cheng Wi35
1.Xiao-Han Wu35
1.You-Hsuan Wu35
1.Zi-Ji Xiao35
1.Ren-Hao Xie35
1.Jia-Cheng Xu35
1.Yu-Xin Yang35
1.Jyun-Lin You35
1.Hsin-Te Yuan35
1.Cheng Zhang35
1.Zheng-Xuan Zhou35
51.Li-Zhen Cao34
51.Che-Yu Chang34
51.Kuen-Cheng Chang34
51.Wei-Che Chang34
51.Yao-Yu Chang34
51.Hong-Ru Chen34
51.Hong-Yang Chen34
51.Jui-Chien Chen34
51.Min-Chiun Chen34
51.Ping-Jui Chen34
51.Qi Chen34
51.Wei-Ju Chen34
51.Guan-Lun Cheng34
51.Yan-Kun Cheng34
51.Yu-Jui Chiu34
51.Jia-Jie Dai34
51.Ye-Ying Du34
51.Yi-Yang Fan(范)34
51.Xin-Miao Han34
51.Chia-Chen Hsieh34
51.Ke-Wei Huang34
51.Po-Kai Huang34
51.Chia-Yu Hung34
51.Min-Sheng Hung34
51.Wen-Xuan Jin34
51.Ting-Hsun Ko34
51.Chen-Yu Lee34
51.Wei-Shang Lee34
51.Wen-Jui Lee34
51.Cheng-Chi Li34
51.Qi-Lin Li34
51.Yu-Teng Li34
51.Yun-Long Li34
51.Zhi-Yu Li34
51.Zih-Cing Liao34
51.Jheng-Jhang Lin34
51.Bo-Han Liu34
51.Guan-You Liu34
51.Jia-Zheng Liu34
51.Zhe-Jia Liu34
51.Zhi-Ming Liu34
51.Jia-Chen Lu34
51.Jun-Hao Lu34
51.Yue-Qi Lu34
51.Xiao-Feng Mao34
51.Xin-Yu Mei34
51.Yi-Lin Pan34
51.Xiao-Jing Pian34
51.Jia-Wei Qiu34
51.Xu-Lan Shen34
51.Hui-Chi Shu34
51.Man-Ching Siu34
51.Jing-Kai Su34
51.Chen-Pei Sun34
51.Po Chen Sung34
51.Chih-Chen Tzang34
51.Ching Shan Tzeng34
51.Hao-Hui Wang34
51.Jia-Hua Wang34
51.Jyun-Ci Wang34
51.Shang-Sheng Wang34
51.Si-Yu Wang34
51.Sin-Chen Wang34
51.Wen-Hao Wang34
51.Yi Wei34
51.Hsi-Chun Weng34
51.Yue-Yun Xia34
51.Sin-Yu Yang34
51.Shao-Peng Ye34
51.Yi-Sheng Yu34
51.Shi-Yi Zeng34
51.Rui-Chen Zhang34
51.Rui-Ze Zhang34
51.Wen-Hao Zhang34
51.Lei Zhu34
51.Wei-Hao Zhu34
51.Yi-Chen Zhu34

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2013 by Mathematics Leagues, Inc.