TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2011-2012 6th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Yang Cheng35
1.Fang-Qi Chi35
1.Tian-Yu Gu35
1.Bei-Ning Han35
1.Yun-Qing Li35
1.Xin-Yu Liu35
1.Chen-Yang Lu35
1.Justin Pei35
1.Yu-Ting Qin35
1.Shu-Yu Shen35
1.Po-Hsuan Wang35
1.Tun-Li Wang35
1.Yan-Lai Yang35
1.Kai-Yuan Zhang35
1.Yu-Ting Zhao35
16.Chun-Tong Chao34
16.Mu-Huan Chen34
16.Wei-Cheng Chen34
16.Chu-Jen Chiang34
16.I-Kuan Chou34
16.Ping-Yi Chou34
16.Chia-Tung Chu34
16.Tzu-Ling Chuamg34
16.Wei Chung34
16.Yin-Hao Gong34
16.Xiao-Yu He34
16.Chin-Kang Hsee34
16.Hong-Yan Huang34
16.Rung-Tzung Hung34
16.Pin-Hsuan Kuo34
16.Han-I Lee34
16.Xiang Li34
16.Cheng-Yen Liao34
16.Ivan Lin34
16.Ting-Yu Lin34
16.I-Hsien Liu34
16.Hung-Ju Lu34
16.Hao-Yu Ma34
16.Chen-Da Qiang34
16.Yi-Yang Shao34
16.Shin-Yu Tsai34
16.Tzu-Yang Tsai34
16.Zih-Yu Wang34
16.Si-Nan Xie34
16.Yi-Fan Xu34
16.Jian-Bang Xue34
16.Fan Yan34
16.Chin-Heng Yang34
16.Janice C Yang34
16.Yi-Wen Zhang34

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2012 by Mathematics Leagues, Inc.